Tibble höjer den akademiska nivån

Håkan Salwén, Docent Vid Stockholms Universitet.

Jag är docent i Praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Hösten 2003 försvarade jag min avhandling Hume’s Law: An Essay on Moral Reasoning. Avhandlingen berör en fråga som är lika aktuell i våra dagar som när den skotske filosofen David Hume ställde den.

  • Kan man argumentera rationellt för moraliska uppfattningar?  
  • Finns det t. ex rationella argument för att det svenska biståndet till tredje världen bör utökas? 
  • Vilka argument då och hur tar man ställning till dem? 
  • Om det inte finns rationella argument för moraliska uppfattningar, innebär det i sin tur att sådana uppfattningar är godtyckliga?

Jag har tidigare främst arbetat som lärare och forskare vid Stockholms universitets filosofiska institution. Utöver min undervisning där har jag också undervisat på Örebro universitet, Karolinska institutet och på KTH.

Inom ramen för min nuvarande anställning på Tibble Gymnasium ryms, förutom undervisning i filosofi och historia, viss fortbildning av lärare och forskning. Jag har sedan en tid intresserat mig för miljöetiska problem. De aktualiseras i mycket hög grad i pågående diskussionen om den globala uppvärmningen och berör inte bara grundläggande filosofiska frågor. Miljöetiska problem har också tydlig koppling till skrivningar i gymnasieskolans läroplan.

Håkan Salwén

Docent
08-522 828 16

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Publikationer