pallar

Varför designa pall?

Undervisningen i ämnet design för teknik programmet TE15A ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram.

Eleverna utvecklar förmåga att med bilder och modeller gestalta sina idéer och förmedla sina resultat.

Frågeställningar som designeleverna arbetar med.
Varför har du utformat din pall som du har gjort. Vilka tankar finns bakom. Finns det en historisk bakgrund. Finns det någon källa?
Varför tänker och gör jag som jag tänker och gör?

Här presenteras TE15A pallar från VT 2018.

Uppgift för design 100 p:
Varje elev får 2 st. 70x100 cm kartongskivor, tejp, kniv.
Designa pall, muntlig och skriftlig redovisning.