Biblioteket

Tibble Gymnasiebibliotek är:

Bibliotekets arbetsgång (PDF)

 • En viktig pedagogisk resurs för hela skolan
 • Ett Studiebibliotek som är tillgängligt 40 h/vecka
 • En viktig del för bibliotekets fortbestånd och vidareutveckling är det samarbete som bedrivs mellan lärarna och biblioteket
Biblioteket i Tibble Gymnasium har en viktig och central roll. Det erbjuder eleverna och lärarna aktuell skönlitteratur och facklitteratur och ett stort antal tidskrifter.

Tibbles bibliotek har fått den fina utmärkelsen "Ett bibliotek i Världsklass". Det bevisar den höga kvalitén som vårt bibliotek håller och som alla lärare och elever har glädje och nytta av! Stort tack till vår bibliotekarie Annika Wiman för hennes insatser.

Kriterierna för ett Skolbibliotek i världsklass är:
 • Är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • Samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • Stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • Stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • Erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • Har överblick över lärarresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning. 

Bibliotekets öppettider är:

Måndag 09.00-16.50
Tisdag 09.00-16.50
Onsdag 08.15-16.20
Torsdag 09.00-15.50
Fredag 08.15-14.50

Välkomna!

Biblioteket ger i samarbete med undervisande lärare:

 • Introduktion och undervisning om bokbiblioteket med utgångspunkt från avdelningen historia alternativt avdelningen samhällsvetenskaper
 • Undervisning av de betaldatabaser och andra internetresurser som skolan tilhandahåller i årskurserna ETT, TVÅ och TRE enligt en Trestegsmodell. I detta sammanhang tar vi också upp ett källkritiskt perspektiv
 • Traditionella bokprat och tips om nyutkommen litteratur i det senare fallet främst genom kommenterade litteraturlistor via skolmejlen och eller via SchoolSoft.

Bokbiblioteket innehåller cirka 24 000 titlar väl överensstämmande med skolans profil, bokbeståndet hålls ständigt uppdaterat vilket möjliggörs genom skolledningens positiva inställning i samband med medelstilldelningen. För elever som vill förkovra sig inom sina ämnen finns det således rika möjligheter.

Lokalerna är fräscha – 550 kvadratmeter – och sitt-/ arbetsplatserna är många. För närvarande finns det 24 stationära datorer, två skrivare och ett trådlöst nätverk som våra elever kan utnyttja under bibliotekets öppethållandetider.

Bibliotekspersonalen utgörs av en fackutbildad bibliotekarie på heltid och en bokuppsättare på några timmar per vecka.
Bibliotekarie:

Annika Wiman
Bibliotekarie
08-522 827 50

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Här hittar du några av bibliotekets resurser på nätet: