Valkompetens

För att du ska kunna göra ett väl underbyggt val bör du tänka i olika steg. Dels behöver du ha kunskap om dig själv, vilka egenskaper och färdigheter du besitter och hur dessa kan påverka ditt val. Du behöver också ha kunskap om alternativen och veta vad dessa innebär och hur de skiljer sig från varandra.

När du  kommit så långt kan du sätta upp mål och så småningom göra ett val. När det handlar om val av eller inom din utbildning har vi försökt hjälpa våra elever med att ta fram några aspekter som kan vara extra viktiga att ta hänsyn till i sitt val. Vi kallar strategin för B.I.M. (Behörighet, Intresse, Meritpoäng).

B.I.M-strategin kan vara bra att tänka utifrån både när du väljer program, men också när du senare ska välja exempelvis individuellt val (200p valbara kurser). Vilken av aspekterna som är viktigast skiljer sig från elev till elev och är också beroende av hur ens nuvarande situation ser ut.

Behörighet
När du söker till högskola/universitet finns det olika behörighetskrav. Minimumkravet kallas för Grundläggande behörighet. Utöver grundläggande behörighet kräver vissa utbildningar även Särskild behörighet och den kan se olika ut beroende på vilken utbildning du söker.

Vet du inom vilket område eller vilken utbildning du vill söka efter gymnasiet kan det vara bra att kontrollera den särskilda behörigheten för utbildningen. I vissa fall kan du behöva lägga till någon kurs i ditt individuella val för att uppfylla behörigheten.

 

Intresse
Att ägna sig åt det du tycker är intressant, roligt eller givande är inte bara viktigt för motivationen utan också för prestationen i andra ämnen. Därför är det bra att se över din studiesituation och fundera över vad som gynnar just dig och din studiesituation.

 

Meritpoäng
En del kurser ger meritpoäng som läggs till ditt slutbetyg och kan höja ditt jämförelsetal. Jämförelsetalet baseras på ditt betyg i respektive kurs. Den sammanlagda siffran av dessa kallas för meritvärde.

Kurser som kan ge meritpoäng är moderna språk från steg 3, matematik från steg 2 och engelska 7. Du kan totalt tillgodoräkna dig 2.5 meritpoäng oavsett hur många meritpoängsgivande kurser du läser. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.