Thomas Wilén

Att finna upptäckarglädjen


Jag är förstelärare i biologi och naturkunskap här på Tibble. Jag har läst en lång rad naturvetenskapliga kurser inom biologi, bioteknik, medicin, biokemi, geografi, lite fysik men även humanistiska kurser som historia. Ett antal högskolor har jag också hunnit med att studera vid; Stockholms universitet, Karlstad Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet.

De naturvetenskapliga kurserna är alla tätt sammanflätade och kunskaper från den ena kursen måste användas i de andra. Att få eleverna göra dessa kopplingar, dra lärdom av tidigare kunskaper, är en stor och spännande utmaning med att undervisa i dessa ämnen. Att förmedla vår samlade enorma naturvetenskapliga kunskap, få eleverna att finna upptäckarglädjen i knepiga försök, få dem att förundras över de mekanismer som styr livet, få dem till att bli analytiska och metodiska naturvetare är mina största drivkrafter vad avser undervisning. När eleverna som valt naturvetenskaps- och teknikprogrammet kommer till gymnasiet har de ett allmänt  intresse av sina ämnen. När de efter tre år lämnar oss har de blivit naturvetare och tekniker redo för att specialisera sig inom högskola. Att få följa denna utveckling och att hjälpa till att forma dem i denna process är varför jag arbetar som lärare.