Lars Sundelind

Kontakt med verkligheten!
  
Lärare i juridik, företagsekonomi och entreprenörskap sen 2006 och har så klart lärarlegitimation. Jag undervisar i kurserna Privatjuridik, Rätten och samhället, Affärsjuridik, Företagsekonomi 1 och 2, Företagsekonomi – specialisering, Redovisning 2, Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande.
 
Min ekonomexamen från Stockholms Universitet har jag kompletterat med 90 poäng i juridik. Jag har tidigare arbetat nästan trettio år i näringslivet som revisor, ekonomikonsult, controller och banktjänsteman.

Som pedagog vill jag i min undervisning anknyta till verkligheten utanför skolan i så stor utsträckning som möjligt. Det sker t.ex. genom studiebesök, externa gästföreläsare, olika typer av media, samarbeten med olika företag och organisationer samt personliga kontakter och erfarenheter från näringslivet. 

Jag brinner för att arbeta med ungdomar, undervisa och att förbereda mina elever inför fortsatta studier och arbetsliv efter gymnasiet.