Johan Törnblom

Att skapa möten


Som förstelärare i religion är varje dag ett spännande möte med nya tankar, funderingar och människor. Jag undervisar även i samhällsvetenskapliga ämnen och trivs jättebra med de ämnesövergripande diskussioner som ofta uppstår i gränslandet mellan religion och politik.

Jag är i grunden statsvetare från Stockholms universitet men har även en examen i religionshistoria med mig från samma universitet. Till detta har jag lagt kurser i statistik, nationalekonomi och sociologi. Självklart är jag också legitimerad lärare.

Vår värld blir allt mer globaliserad. Dagens elever kommer i framtiden troligen få möta kontakter från en allt större del av världen. Att då ha kännedom och kunskap om andra människors värderingar och tankar blir en förutsättning i det framtida sociala samspelet.

Jag tror på att försöka möta varje elev i elevens egen kontext för att på så sätt förmedla en ny kunskap vilken eleven genom övning infogar i sin egen världsbild, och då helt besitter. Genom att skapa ett möte med eleverna här på Tibble, dag för dag och lektion för lektion så är min ambition att förbereda våra elever för alla de framtida möten de kommer ställas inför i arbetslivet, vänskapslivet och kanske även i kärlekslivet.