Håkan Söderström

I augusti 2010 påbörjade jag mitt uppdrag att, som rektor vid Tibble Gymnasium, ansvara för skolans kvalitetsutveckling och måluppfyllelse.

Jag är utbildad lärare i ämnena historia, samhällskunskap och geografi. Dessutom har jag genomgått den statliga befattningsutbildningen för rektorer och läst en rad övriga akademiska kurser inom bl.a. IT, entreprenörskap och likabehandling.

Sedan jag blev rektor, i slutet av nittiotalet, har jag varit rektor vid sammanlagt tre gymnasieskolor, Vilunda Gymnasium, Danderyds Gymnasium och Tibble Gymnasium. Hittills har jag under längst period varit resultatenhetschef/rektor i Danderyd, på Danderyds Gymnasium, och även en period verkat som produktionsdirektör med ansvar för kommunens hela utbildningsverksamhet samt förskola och hemtjänst.        

Jag brinner för uppdraget att ansvara för och utveckla skolor, så att eleverna får ut så mycket som möjligt av sin studietid. Som jag ser det handlar det främst om tio särskilt betydelsefulla antaganden, att

  

  • konsekvent följa regelverken som skollagstiftning, förordning osv
  • ständigt driva och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på elevers lärande och resultat
  • ömsesidigt förtroende råder i alla delar av skolan i uppbyggandet av en i realiteten mål- och resultatstyrd skola
  • som ledare ständigt verka för att skapa trivsel och trygghet i skolan för en gemensam värdegrund
  • lärandet uppfattas som en helhet utifrån ett genuint intresse för vad som händer i huvudet på oss
  • fokus på resultat visas genom progression över tid som blir det verkliga måttet på kvalitet
  • det ställs höga förväntningar på ledare, medarbetare och elever där positiva förväntningar skapar en ömsesidig respekt
  • ledorden är öppenhet och delaktighet i en tillåtande lärmiljö
  • det finns en strävan att ständigt utveckla, så mycket som möjligt, med realistiska målsättningar
  • uppnå struktur i utvecklingsarbetet utifrån grundbegreppen idé, språk, handling och bevis