Håkan Salwén

SKOLANS LEKTOR - EN AV VÅRA LÄNKAR TILL UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA

Sedan 2008 har jag haft förmånen att arbeta som lektor på Tibble gymnasium. Dessförinnan arbetade jag som lärare och forskare på Stockholms universitets filosofiska institution. Jag har också undervisat på KTH, Karolinska institutet och Örebro universitet. Jag är docent i Praktisk filosofi vid Stockholms
universitet.

Jag har en kandidatexamen (praktisk och teoretisk filosofi), en lärarexamen (filosofi och historia) och en doktorsexamen (praktisk filosofi). På Tibble undervisar jag i filosofi och historia. Dessutom undervisar och handleder jag elever i årskurs tre som arbetar med sina gymnasiearbeten.
  
Det är mycket stimulerande och utvecklande att tillsammans med kollegor på Tibble systematiskt planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Särskilt roligt är det att engagera eleverna till ett fördjupat kritiskt tänkande. Eleverna utvecklas därigenom inte bara på ett personligt plan. De kan också med tillförsikt se fram mot fortsatta studier.