Fredrik Eriksen

Fredrik Eriksen heter jag och är förstelärare i samhällskunskap. Förutom samhällskunskap undervisar jag i historia, internationella relationer och gymnasiearbetet. Sedan 2002 har jag arbetat på Tibble, efter att ha arbetat på flera andra gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Men på Tibble blir jag kvar!

Min utbildning fick jag i huvudsak på Umeå universitet, där jag tog en fil.mag i statsvetenskap och en fil. kand. i historia. Min lärarexamen tog jag på Lärarhögskolan i Stockholm.

Mina huvudämnen, samhällskunskap och historia, kompletterar varandra på ett inspirerande och spännande sätt – för att förstå dagens samhällsstrukturer behöver vi förstå historien. Det roligaste med mitt arbete är att varje dag få diskutera och fördjupa mig i frågor som är viktiga för varje medborgare, samt att få arbeta med unga människor som är på väg att bli vuxna medborgare. Att förstå det samhälle man lever i är en förutsättning för att kunna bli en demokratisk människa. Att hjälpa eleverna i denna utveckling är min drivkraft!