Eva Hamdahl

VÅRT INRE LIV. ATT HA EN LIVSÅSKÅDNING. ATT VÄLJA VÄG.

Jag har förmånen att få undervisa i religionskunskap och svenska, och studerar tillsammans med eleverna de stora religionerna och andra livsåskådningar. Våra förhållningssätt till livet utgår ju ofta från en övertygelse som förklarar tillvaron.

Vi undersöker riter i vår vardag, som varför människor på en konsert håller upp sina lysande telefoner som en hyllning till artisten, eller hur begreppen fasta och fest är nära förknippade med varandra.
  
Vi funderar på religionernas maning att hjälpa andra i kris, i konkret mening.

Jag är utbildad vid Stockholms och Uppsala universitet och undervisar också i svenska, ett ämne som ger tillfälle till reflektioner och samtal om text i olika former som dikt, teater eller romaner. Att jag trivs bra på Tibble förstår man för jag har arbetat här i mer än tio år.

Att hitta beståndsdelar att bygga en livshållning av – det är spännande!