Cecilia Westin Borgell

Jag är förstelärare i ekonomiska ämnen på Tibble gymnasium. Här har jag arbetat sedan augusti 2000. Jag har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Efter några år inom näringslivet kände jag att jag ville använda mina kunskaper som ekonom inom läraryrket. Jag vidareutbildade mig då till gymnasielärare i ekonomiska ämnen på Lärarhögskolan i Stockholm. 

På Tibble undervisar jag bl a i företagsekonomi, marknadsföring och entreprenörskap & företagande där eleverna får starta egna företag, s k UF-företag. 

Ekonomi genomsyrar vår vardag på många olika sätt. Att sprida denna kunskap till eleverna och att få vara delaktig i resan från att eleven inte förstår till ”nu förstår jag”, det är det som driver mig att vara lärare. Att även få vara med och förbereda eleverna för livet utanför skolan – från deras första pirriga dagar i 1:an, till deras självklara styrka när de springer ut från 3:an – är fantastiskt.