Carina Bratt

Sedan 2006 undervisar jag i matematik och företagsekonomi på Tibble. Det är fantastiskt att få vara delaktig i att elevernas utveckling under deras tid hos oss. Min bästa stund på dagen är när jag förklarat något för en elev och kan se ”poletten trilla ner”.

I MA2 och MA3 arbetar jag med ”flippat klassrum”, där jag använder mina egna filmer som finns på YouTube, under kanalen CABT Tibble. Det finns många fördelar med arbetssättet – en av dem är att det friställs mer tid i klassrummet, som vi kan använda till att arbeta mer med problemlösning, vilket jag tycker är särskilt viktigt och intressant. I företagsekonomi knyter jag ihop mina två ämnen vilket jag hoppas bidrar till att eleverna får en större förståelse av hur ämnena hänger ihop och om matematiska tillämpningar inom företagsekonomi.