Carin Eklund

Jag har världens viktigaste arbete!


Jag heter Carin Eklund och är förstelärare i svenska här på Tibble. Jag har läst svenska, litteraturvetenskap, lingvistik, retorik, kommunikation, och religion på Stockholms universitet.

På Tibble undervisar jag sen 10 år tillbaka i alla kurser i svenska, samt i retorik och religion. Jag har nu varit lärare i 16 år och stortrivs fortfarande. Att jobba som lärare är en oförutsägbar vindlande resa där ingen dag är den andra lik. Det är en glädje att varje dag få möta unga människor och följa dem genom en av de viktigaste perioderna i livet.

När eleverna kommer till oss på gymnasiet är många fortfarande barn, men när de lämnar oss är de vuxna, och vi lärare blir extra viktiga längs den vägen. Jag tycker väldigt mycket om mina undervisningsämnen, men det är först i mötet med eleverna det verkligen blir intressant. För det är just i möten med andra människor som vårt språk speglar vilka vi är. Jag har en passion för språket och för orden, för alla de nyanser av sig själv och sina känslor man kan uttrycka genom att välja precis rätt ord. Vi människor ÄR vårt modersmål; det är via vår språkliga förmåga att uttrycka oss som vi visar vilka vi är, förmedlar det vi kan, det vi känner, tänker och tycker. Med hjälp av språket formar, nyanserar och omskapar vi oss själva.

Att undervisa i både svenska och retorik är det viktigaste och roligaste jag kan tänka mig att göra eftersom språket också är verktyget genom hela studietiden och livet; det är via ett rikt nyanserat språk vi kan visa det vi lärt och förstått i de andra ämnena i skolan. Både muntligt och skriftligt. Att se sina elever växa och utvecklas språkligt är också att se dem växa som människor och individer, många lämnar både svenskkurserna och retorikkursen med ett bättre självförtroende än när de började.

Tillgången till ett gott språk är inte bara bildning, det är rikedom och ett försprång; förmågan att sätta ord på det man känner är inte bara viktig, den är också grunden för ett gott liv med goda relationer. Skolan förbereder eleverna för framtiden, och den bästa rustningen är ett gott språk. Därför är svenska det viktigaste och roligaste ämnet i skolan tycker jag!