Anna Gyllbrink

Jag är förstelärare i företagsekonomi på Tibble Gymnasium. Utöver min gymnasielärarexamen, med behörighet att undervisa i företagsekonomi och historia, har jag även en examen i idrottspedagogik vid Umeå Universitet. Efter mina studier bestämde jag mig för att skaffa mig erfarenhet från näringslivet. Detta innebar att jag under ett antal år kom att arbeta med utbildning i affärssystem i en mängd olika företag, stora som små. Dessa år gav mig många erfarenheter och lärdomar som jag har stor nytta och glädje av i min undervisning.

När jag möter mina elever för första gången i årskurs ett så är företagsekonomi ett helt nytt ämne för dem. Tillsammans gör vi sedan en tre år lång resa som avslutas med att de startar sitt egna riktiga företag. Det är en fantastisk utveckling som varje elev genomgår tillsammans med mig och sina klasskamrater. En resa som jag får uppleva om och om igen, kan man ha ett bättre jobb?