Musik

På inriktningen Musik får du möjlighet att hitta ditt eget musikaliska uttryck, lära dig musikteori, jobba med musikproduktion samt musicera tillsammans med andra. Under alla tre åren får du individuell undervisning på ditt huvudinstrument/sång samt på ett biinstrument. Du får spela/sjunga i olika ensembler i olika genrer – t ex pop, rock, jazz, soul eller RnB. Undervisningen i gehörs- och musiklära ger dig en grund för fortsatta musikstudier.

Alla inriktningar på Tibble Estet arbetar efter en 3-stegsmodell: 

 • Teknik
 • Fördjupning
 • Projekt

Teknik

Under alla tre åren får du enskild undervisning på ditt huvudinstrument/sång samt på ett obligatoriskt biinstrument (piano eller sång). Du får även spela/sjunga i olika ensembler där du arbetar inom olika genrer - t ex pop, rock, jazz, soul eller RnB. Du får även undervisning i gehörs- och musiklära som ger dig en god grund för fortsatta musikstudier.

Fördjupning

Du får undervisning i ljudteknik där du får lära dig att arbeta med live-ljud och i studiomiljö. Vi jobbar med musikprogrammen Pro Tools och Logic, som är de mest använd inom professionell musikproduktion. Vi har en välutrustad inspelningsstudio som du får möjlighet att använda inom ramen för kursen. I kursen Estetisk kommunikation får du, tillsammans med andra, lära dig att kommunicera och uttrycka en idé/budskap genom musikutövande. Ensemble, Gehörs- och musiklära samt Instrument/Sång är kurser som pågår genom hela utbildningen och som fördjupas allt mer under studietiden.

 

Projekt

På den stora scenen i Tibble teater får du många möjligheter att framträda inför publik i form av uppspel/konserter eller egna projekt. I årskurs tre genomför Musikeleverna sin slutkonsert, som är en påkostad show med massor av modern ljud- och ljusteknik.

Förkunskapsprov

När du söker till musikinriktningen kommer du att bli kallad till ett förkunskapsprov. Det är uppdelat i tre moment: Huvudinstrument (din musikaliska spets), Övriga färdigheter (din musikaliska bredd) och Oförberedda uppgifter (enklare notläsning, ackordspel och improvisation).

 

HUVUDINSTRUMENT/SÅNG

Du spelar ett eget valt stycke/låt på ditt huvudinstrument.
Du som söker till sångprofilen sjunger två sånger.

 

ÖVRIGA FÄRDIGHETER

Du spelar eller sjunger eget valda stycken/låtar på ev. biinstrument
eller på huvudinstrumentet i annan genré/stil än du tidigare visat.
Provmomentet går ut på att du får visa din musikaliska bredd.

 

OFÖRBEREDDA UPPGIFTER

Du får uppgifter på plats som du inte har kunnat förbereda. Det kan vara enklare notläsningsuppgifter, ackordspel, rytmläsning, etc. Provmomentet går ut på att ge en helhetsbild av dina förkunskaper i musik.

Musik

 • Ensemble med körsång 200
 • Instrument eller sång 1 100
 • Gehörs- & musiklära 1 100


Programfördjupning

 • Instrument eller sång 2 100
 • Ensemble 2 100
 • Musikproduktion 1 100
 • Estetisk kommunikation 2 100
 • Engelska 7 100