Elevintervjuer

Funderar du också på vad som händer efter gymnasiet? Vi har träffat några av Tibbles tidigare elever för att höra vad de sysslar med idag och vad de minns från sin tid här hos oss.

Estetiska programmet

Fanny Hultman läste inriktning Musik på Tibbles Estetiska program och tog studenten 2012.

Vad gör du idag Fanny?

Jag jobbar som låtskrivare och producent åt andra artister, både på engelska och på svenska. Dom senaste åren har jag varit med och skrivit låtar till bland annat Kygo, Ellie Goulding, Miriam Bryant, estraden, LÉON, Jireel mfl.

Vad är ditt starkaste minne från din studietid på Tibble?

Ensemble- och sånglektionerna, att få lägga så mycket tid på musik och att lärarna alltid var väldigt engagerade i det man skrev eller spelade. Alla lärare var väldigt personliga och stöttande både i det som var kul och kreativt och det som kunde vara motigt.

Vad är det viktigaste du fick med dig från din utbildning?

Mitt sista samtal med min ensemble lärare Hasse. Efter att min klass hade haft vår avslutningskonsert i trean så pratade jag och han om hur läskigt det kändes för mig att våga satsa på musiken fullt ut. Hasse var väldigt ärlig med att säga att det kan vara skittufft under långa perioder men så länge man härdar igenom det kommer det alltid komma någonting som gör det värt all tid och frustration man lagt ner i slutändan, att det går i cykler av mer eller mindre medvind men att man bara måste härda ut då. Det är något jag fortfarande tänker på när jag hamnar i perioder där det känns som att jag inte kommer någonstans.

Ekonomiprogrammet

Gustav Sjöberg tog studenten från Tibble Gymnasium 2015 efter att ha läst Internationell ekonomi. 2020 tog han sin examen från Uppsala universitet i marknadsföring och arbetar idag som konsultmäklare på ett amerikanskt tech-bolag.

”Det viktigaste jag tog med mig från min utbildning är att tala och föra mig framför en stor grupp. Att ha bra retorik har hjälpt mig otroligt mycket både på universitetet och i arbetslivet.”

Naturvetenskapsprogrammet

Anna Ekstrand - Studenten 2020

Idag läser jag Internationella Relationer på Stockholms Universitet. Kursen behandlar bland annat frågor som terrorism, mänskliga rättigheter och hur man hanterar en pandemi. Jag läser utöver det onlinekursen: ‘Humanitarian response to Conflict and Disaster’ på Harvard University. I gymnasiet pluggade jag med tydligt fokus på naturvetenskap. Det kändes därför spännande att plugga ett ämne inom en helt annan inriktning. 

Den röda tråden i naturprogrammet: att tänka vetenskapligt, analytiskt och att strukturerat angripa och lösa problem är något jag tagit med mig. Detta har visat sig användbart även nu när jag pluggar ett samhällsorienterat ämne. Förutom detta är det, kanske framför allt, viktigt att ha med sig i vardagen. Det hjälper när man ska navigera i en värld av fake-news och kriser som avlöser varandra; att ha ett mindset av kritiskt tänkande.

Från tiden på Tibble minns jag bland annat studieresan till Geneve! Även Tibbles traditioner och elevkårens aktiviteter. Den sociala biten av skolan är så viktig och jag hade en jättekul gymnasietid och skaffade många nya vänner. En annan sak jag tror att jag kommer ha med mig länge är de intryck som relationer till lärare ha lämnat. Deras engagemang var avgörande för min motivation i skolan, den typen av personligt deltagande har vidare gett mig starkt driv inför att plugga vidare. 

Teknikprogrammet

Amanda Bergström tog studenten från Tibble 2018 och är en av många tjejer som gått på skolans Teknikprogram.

Just nu studerar jag på KTH samt arbetar som koordinator på ett telekombolag. Vid sidan av studierna engagerar jag mig även som lokalt näringslivsansvarig i föreningen DataTjej, som arbetar för att skapa en mer jämställd tech-branch!

Det viktigaste jag fick med mig från Tibble är att teknik kan innebära så mycket mer än endast programmering och att bygga ihop en dator. Ämnet teknik är så otroligt brett och genomsyrar i princip alla delar i dagens samhälle, jag kände därför att programmet öppnade upp många dörrar för mig i framtiden.

Mitt starkaste minne från studietiden på Tibble är den starka sammanhållningen och den goda stämningen som skolan hade. Den härliga Tibble-andan var något som smittade av sig på alla!

Idrott, hälsa & ledarskap

Simon Nilsson - Studenten 2015

Idag läser han kandidatprogrammet i religionsvetenskap mot att bli präst i Svenska kyrkan. På Tibble Gymnasium gick Simon IHL-programmet. Studierna kombinerar Simon med att jobba som personlig assisten och som lagledare för fotbollslaget GoIF Kåre.

”Från studierna på Tibble fick jag viktiga kunskaper inom ledarskap. Det har varit otroligt givande att få vara med och arrangera evenemang och det har gett mig logistiska färdigheter vilka hjälpt mig i rollen som ledare inom fotboll. Jag har också med mig kunskaper om hur det är att arbeta med människor vilket hjälper mig både i min religionsvetare utbildning, framtida yrke och i mitt jobb som personlig assistent. 

Av händelser är det starkaste minnet nog från veckan i Fjällnäs när vi var ute på tur i kursen friluftsliv. Men också alla evenemang vi fick vara med och arrangera eller vara volontärer på, som exempelvis Stockholm triathlon, Skid VM i Falun och den årliga Tibble - Åva kampen. Jag har också starka minnen mer generellt från gemenskapen som fanns på skolan.”

Samhällsvetenskapsprogrammet

Magnus Lundström - Studenten 2015

Magnus Lundström som arbetar som forskarassistent på Försvarshögskolan i Stockholm idag. Under våren ska han börja doktorera på samma plats. Sysslar med statsvetenskap, internationell politik och säkerhetsstudier idag. 

Vad fick du med dig från Tibble?

- Ett påtagligt intresse och driv att lära mig mer, forska, skriva, förstå. Hade oerhört bra och inspirerande lärare under alla mina tre år.

Vilket är ditt starkaste minne från Tibble?

- De resor vi fick åka på; till Kraków med klassen, och till Düsseldorf på utbyte med de som läste tyska. Möjligen också studenten, då jag fick ett antal böcker från mina lärare som pris för mina insatser inom ett par ämnen.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Medier, Information & kommunikation

Emelie Fredholm läste samhällsvetenskapliga programmet på Tibble med inriktning media, information och kommunikation. 2018 tog hon studenten och idag pluggar honom på Hyper Island i Karlskrona där de lär sig allt från 2D till 3D animation samt grafisk design.

 

Vad är ditt starkaste minne från din studietid på Tibble?

Mitt starkaste minne från Tibble är nog gymnasiearbetet, då jag och en vän gjorde en informationsfilm, just för att vi la ner så mycket arbete i det och jag minns att vi hade väldigt roligt under hela processen, speciellt filmandet. 

 

Vad är det viktigaste du fick med dig från din utbildning?

Det viktigaste jag har fått med mig från Tibble är nog att jag gick ut och kände att jag verkligen hade utvecklats under min tid på Tibble. Något som jag också är väldigt glad över är att jag fick med mig fina kunskaper i grafisk design och medieproduktion, som jag har stor användning för nu på Hyper Island. 

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning juridik

Anastasia tog studenten från Tibble sommaren 2020 och valde sedan att studera vidare direkt. Idag läser hon Global utveckling på Stockholms universitet som är ett kandidatprogram där fokus läggs på utvecklingsfrågor, internationella relationer och demokrati, samt global politik och ekonomi. 

"Mitt starkaste minne från min studietid på Tibble är den dagen vår klass besökte riksdagshuset, då vi samtidigt fokuserade på politik i samhällskunskapskursen. Detta studiebesök öppnade mina ögon för hur stor påverkan viktiga samhällsfrågor har och varför samhället ser ut som det gör. Ett nytt intresse växte fram vilket bidrog till mitt fortsatta studieval.

Tibble har lagt grunden för den studieteknik och kunskap som jag utvecklar nu. Den erfarenhet som Tibble har gett mig utnyttjar jag dagligen och har därför varit ett "startskott" för vuxenlivet.”

Samhällsvetenskapsprogrammet

Filippa Färm Bredin - Studenten 2018

Filippa valde att plugga vidare efter gymnasiet och går idag sista året på ett kandidatprogram i statsvetenskap på Försvarshögskolan med inriktning krishantering och säkerhet.

”När jag tänker tillbaka på Tibble tänker jag såklart först på alla de vänner jag fick där och hur roligt vi hade det tillsammans. Jag tänker framförallt också på kafeterian och den härliga stämning som uppstod där i mötet mellan elever, lärare och otroliga mängder kaffe. 

Tibble förberedde mig väldigt bra för just det jag ville göra efter jag tagit studenten, nämligen plugga vidare. Framförallt gav det mig en fingervisning åt vilket område det var jag tyckte var roligt och spännande. Det var genom kursen internationella relationer som jag insåg vad jag ville ägna mig åt i framtiden och under min tid på Tibble kunde detta intresse växa sig starkare. Bland annat eftersom man många gånger hade ganska stor valfrihet att välja vad skolarbeten skulle handla om. Engagerade lärare som ständigt hjälper en i detta såväl som en otroligt rolig och givande gymnasietid är det viktigaste Tibble gav mig. Utan detta hade jag nog inte gjort det jag gör idag. ”