SL-kort

Elever som har längre än 6 km till skolan får ett SL-kort av sin mentor. Dessa delas ut vid skolstart under höstterminen och vid höstterminens avslut, inför nästa termin.
Du som inte har fått ditt SL-kort, hämtar det i receptionen. 

Korten gäller vardagar mellan 04.30 - 19.00.


Tilläggskort köper du själv, på SL-center.