Biträdande Rektorer

Ekonomiprogrammet
Liisa Gellerstedt
08-522 827 01

Estetiska programmet
Andreas Franke
08-522 827 01

Idrott, hälsa och ledarskapsprogrammet
Katarina Molinari
08-522 827 01

Naturvetenskapsprogrammet 
Katarina Molinari
08-522 827 01

Samhällsvetenskapsprogrammet
Andreas Franke
08-522 827 01

Teknikprogrammet
Katarina Molinari
08-522 827 01

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"