Student 2020

Samtliga studenter hälsas hjärtligt välkomna för högtidligt studentfirande torsdagen den 4 juni eller fredagen den 5 juni, se schema för utspring här.

Det är avgångsklassen som får möjlighet att träffas tillsammans med mentor för att önska varandra lycka till, denna stora dag.

Program

  1. Porträttfotografering
  2. Samling i klassen med mentor
  3. Individuell studentmåltid serveras
  4. Musikunderhållning och tal av rektor med mera. (Digitalt)
  5. Utspring

 

Klasserna kommer att samlas i föreläsningssalen eller hörsalen, med goda möjligheter till social distansering. Eleverna ombeds sitta i klassrummet med gott om utrymme mellan varandra.

Vid utspring kommer klasserna att springa ut genom två alternativa utgångar: huvudentrén eller teaterentrén, se schema. Skolan kommer att stängas av inom skolan så att endast en klass kan vistas i en och samma del av skolan åt gången. Dessutom kommer studenterna släppas ut genom flera dörrar vid huvudentrén eller teaterentrén för att så långt möjligt motverka trängsel.

En klassrepresentant mailar önskemål om utspringslåt till andre.lindahl@tibble.nu. Ange artistnamn, låtnamn och klass.

Porträttfotografering sker individuellt. För att katalogen skall bli så komplett som möjligt önskar vi att alla väljer att fotas. Däremot är det precis som vanligt helt valfritt om man sedan vill köpa bilder eller katalog.

Skolans område är endast till för studenter och personal. Detta för att skolan inte kan säkerställa att familjer och närstående endast deltar i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor inom skolans område. I förekommande fall kan vårdnadshavare möta upp, under eget ansvar och med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, utanför skolans område. Utanför skolans område kommer skolans serviceteam hänvisa var vårdnadshavare kan stå. Personer som tillhör en riskgrupp eller är 70 år och äldre, bör helt avstå från att delta.

Detta gäller i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
"Det är skolans huvudman som ansvarar för att se till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Rektorn kan till stöd för olika moment göra riskbedömningar och bör vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.” Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med student här.

För att minska risken för smittspridningen ska elever och personal vara uppmärksamma på de symtom som kan förekomma vid covid-19, t.ex. halsont, snuva, hosta och feber. Även vid lättare symtom ska man hålla sig hemma. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man träffar andra. Detta gäller givetvis även vid studentfirande.