Om Skolan

Tibble Gymnasium

När man känner sig motiverad går arbetet lättare. Mycket handlar naturligtvis om den egna inställningen, men lärarna betyder också en hel del. På Tibble är lärarna med dig hela vägen fram till studentmössan. Vi bjuder in dig till en aktiv klassrumsdialog där stämningen är god och utvecklande. Kom och låt oss inspirera dig att ta reda på vem du är, vad du vill och vad du kan!

På Tibble Gymnasium möts elever och lärare med olika intressen och skapar en blandning som ingen annan skola har. Här kan alla vara sig själva. På Tibble går nästan 1700 elever. Storleken gör att du träffar många nya människor och får uppleva spännande möten. Samtidigt är vi måna om eleverna, så att alla blir sedda.

Som en del av Tibbles satsning på kvalitetsutveckling har vi med stor omsorg tillsatt 31 förstelärare vilka spelar en central roll i skolutvecklingen och måluppfyllelsen på Tibble Gymnasium. För att ytterligare bidra till den höga kvaliteten har vi knutit ett antal forskare till Tibble som undervisar våra elever. Våra forskare är väl förtrogna med de krav som universitet och högskola ställer på blivande studenter och har alla en mycket gedigen bakgrund.

På Tibble kan du bland annat läsa ekonomi, juridik, språk, beteendevetenskap, naturvetenskap, idrott, musik, teater, kommunikation och teknik. Samtliga utbildningar leder till antingen högskoleförberedande examen eller yrkesexamen. Samtliga elever som följer ett yrkesprogram på Tibble Gymnasium kan genom individuella val av kurser erhålla högskoleförberedande examen.

Biblioteket på Tibble är stort och välutrustat, idrottsanläggningarna bland de bästa i Sverige och Tibble Teater är en stor tillgång för föreläsningar, samlingar och högtidliga sammanhang. Tibble är en fantastisk mötesplats där du får kunskap för framtiden och vänner för livet.

Tibble Gymnasium ger dig den bästa tänkbara grunden inför framtiden. Kunskap och lärande är i fokus och du ska som elev känna att det är värt att satsa din gymnasietid på Tibble. Vi vill att du ska vara stolt och nöjd med din tid och dina betyg när du lämnar oss för vidare högskolestudier eller yrkesliv.

Välkommen att söka till något av våra program!