Tibble Gymnasium – en jämförelse

Tibble Gymnasium har det senaste året förbättrat sina resultat

Kvalitet kan beskrivas på så många olika sätt. Genom bland annat statistik kan kvalitet påvisas, men detta är endast en liten del av alla observationer som behöver göras för att bedöma om en verksamhet håller en hög kvalitet. Skolinspektionen kontrollerar kvaliteten i skolorna och det finns flera andra kvalitetsgranskningar, utifrån olika mätmetoder, som kan tjäna som mätare av kvalitet. Det är inte att förringa elevers och föräldrars subjektiva uppfattning om hur en skola skapar värde för dem som skolan är till för.

På Tibble Gymnasium är vi mycket medvetna om att våra utbildningar ska tillfredsställa och helst överträffa våra elevers behov och förväntningar. Vi strävar ständigt efter att systematiskt förbättra våra processer till gagn för alla de fantastiska elever som valt att genomföra sin gymnasieutbildning i vår gemensamma skola.

Kvalitetsarbetet, som enligt den nya lagstiftningen från 2011 ska vara systematiskt i de svenska skolorna, är något som genomsyrar vår verksamhet. Skolan har ett väl dokumenterat systematiskt kvalitetssystem. Det arbetet koordineras av skolans kvalitetsgrupp och leds av kvalitetschefen. Som stöd finns en mycket omfattande kvalitetsmanual med planer, rutiner och blanketter som, regelbundet (minst 1 ggr per år), underlättar vardagen för alla på skolan och de många som är särskilt engagerade och ansvariga för att systemet kontinuerligt utvecklas och förbättras.

En väsentlig del av hela personalen och många elever är engagerad i ett stort antal grupper som bedriver utvecklingsarbete. Samtliga utvecklingsgruppers mötesanteckningar finns samlade och tillgängliga för alla i organisationen.

Skolans rektor, tillika kvalitetschef, är befattningsutbildad rektor (Skolverket) och har lång erfarenhet, sedan över tre decennier, både som lärare och sedan slutet av nittiotalet som rektor vid Vilunda Gymnasium, Danderyds Gymnasium och Tibble Gymnasium, och har dessutom stor erfarenhet av professionell kvalitetsgranskning av skolor i landet bl.a. inom SIQ och Qualis.