Plan mot kränkande behandling

Tibble Gymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och medarbetare för att skapa de bästa av förutsättningar för en god inlärnings- och utvecklingsmiljö.

För vidare information kontakta elevhälsan.