Skolledning

Liisa Gellerstedt

Rektor

08-5228 27 00

Biträdande rektorer

Ekonomiprogrammet

Tove Skytt

08-5228 27 00
073-661 27 70

Estetiska programmet & Samhällsvetenskapsprogrammet

Andreas Franke
08-522 827 01
073-661 27 12

Naturvetenskapsprogrammet & Teknikprogrammet & Idrott, Hälsa & Ledarskap

Katarina Molinari
08-522 827 01
073-661 27 14