Elevhälsa

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Elevhälsan omfattar kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolläkare samt psykolog. Samtliga inom elevhälsan har tystnadsplikt.

På Tibble gymnasium utgår vi från att lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och stödjande för att eleverna ska kunna uppnå kunskapsmålen/kunskapskraven. Elevhälsan ska tillsammans med skolans övriga personal identifiera och verka för att undanröja det som hindrar elevernas utveckling och lärande. Elevhälsan stödjer handledare/arbetslagen i arbetet med att upprätta handlingsplan och åtgärdsprogram.

Chef för elevhälsan
Marie-Louise Spagnoli
08-522 827 30

Kuratorer

Emilie Mannerstedt
Sophie Ulfeldt
Tina Chasseur

Josefin Grimefall (föräldraledig)
Maria Wahlström (föräldraledig)

kurator[at]tibble.nu

 

Skolsköterskor
Maria Axén
08-522 827 37
073-661 27 37

Måndag - fredag 08.00-16.30
Ansvarar för: Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Carina Lassi
08-522 827 40
073-661 27 40

Måndag - fredag 08.00-16.30
Ansvarar för: Samhällsvetenskapsprogrammet, Idrott, Hälsa & ledarskap, Teknikprogrammet och Estetiska programmet.

 

Specialpedagoger
Anna Brolén - Samhälle och Estet 
Anna.brolen@tibble.nu 
08-522 827 33

Niklas Lefrell - Ekonomi, Natur, Teknik och IHL
Niklas.lefrell@tibble.nu 
08-522 827 34