Individuella val

Ekonomiprogrammet

Moderna språk 2 
Moderna språk 4 
Estetisk kommunikation 
Idrott och hälsa 2 
Engelska 7 
Naturkunskap 2
Matematik 3 (för EKJUR) 
Matematik 4 (för EKEKO) 
Internationella relationer 
Miljö- och energikunskap 
Hållbart samhällsbyggande 
Ledarskap och organisation
Kriminologi (för EKEKO)
Politik och hållbar utveckling (för EKJUR)
 

Naturvetenskapsprogrammet

Moderna språk 2 
Moderna språk 4 
Estetisk kommunikation 
Idrott och hälsa 2 
Engelska 7 
Matematik 4 (för NASAM)
Matematik 5 
Ledarskap och organisation
Naturvetenskaplig specialisering (för NASAM)
Psykologi 1 + 2 
Internationella relationer 
Internationell ekonomi 
Retorik
Kriminologi (för NANAT)

Samhällsvetenskapsprogrammet

Moderna språk 3 
Estetisk kommunikation
Engelska 7 
Idrott och hälsa 2 
Matematik 3 
Naturkunskap 2
Internationella relationer 
Miljö- och energikunskap 
Internationell ekonomi 
Ledarskap och organisation (för SASAM) 
Samhällskunskap 3 (för SABET)
Kriminologi (för SASAM)
Politik och hållbar utveckling (SABET)