Utbildningar

Tibble Gymnasium Campus Kista är en skola för dig som vill bidra till att göra världen bättre. När den ekologiska krisen stundar, när demokratin hotas i många delar av världen, när det ekonomiska systemet inte längre fungerar för alla, behöver vi dig som vill kämpa med att hitta och implementera lösningar som löser dagens problem, som skapar hållbarare samhälle.

 

Begreppet hållbar utveckling vilar på tre olika pelare:

  • Ekologisk hållbarhet, med fokus på miljöproblematik, såsom biologisk mångfald, föroreningar och klimat;
  • Ekonomisk hållbarhet, där tillväxten når alla och inte negativt påverkar framtida generationer;
  • Social hållbarhet, för mer rättvisa samhällen, där alla individer kan få sin röst hörd, får tillgång till skola och hälsovård.

 

Tibble Gymnasium Campus Kista erbjuder tre program som speglar dessa tre dimensioner. Naturvetenskapsprogrammet fokuserar på ekologisk hållbarhet och låter dig utforska miljöproblem och formulera svar. Ekonomiprogrammet reflekterar över hur det ekonomiska systemet kan förändras för att inte äventyra framtiden och därmed uppnå ekonomisk hållbarhet. Samhällsprogrammet, med social hållbarhet i fokus, ger dig nycklar för att bidra till att bygga ett mer rättvist samhälle.

Läs mer om varje utbildning här:

Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet