Catrin Sandberg - Trainee 2017-2018

"Det som lockade med traineeprogrammet var möjligheten att utvecklas och göra karriär."

Varför sökte du till Traineeprogrammet?
Det som lockade med traineeprogrammet var möjligheten att utvecklas och göra karriär. Synen på läraryrket gav mig lust och tro att jag kan utvecklas och nå hur långt som helst. En annan viktigt sak var möjligheten att tillhöra en grupp med andra trainees. Lärarjobbet kan vara ensamt och genom traineeprogrammet får jag möjlighet att delta i kollegialt samarbete och lärande.

Hur skiljer sig traineeprogrammet från ett "vanligt" introduktionsår?
Det som jag tror skiljer sig mest från ett vanligt introduktionsår är möjligheten att ta del av verksamhetens alla nivåer. Jag deltar i allt från ledningsgruppsmöten och marknadskampanjer till att besöka fritids och grundskolan för att se hur de arbetar.

En annan viktig skillnad är skolutvecklingsprojekten som alla trainees driver. Genom traineeprogrammet har jag fått en mentor som jag har ett nära samarbete med. Han auskulterar mig i mitt arbete och kommer med feedback samt bistår med erfarenhetsbaserade tips på hur jag kan lägga upp mina moment och vad som är viktigt att få med. Vi jobbar även med sambedömning vilket känns väldigt tryggt.

Berätta gärna om det skolutvecklingsprojekt som du driver.
Mitt utvecklingsprojekt är att skapa en ny kurs till individuella valen som görs i tvåan och trean. Innan jag utbildade mig till lärare studerade jag textilformgivning på både praktisk och teoretisk nivå. Utifrån tidigare erfarenheter vill jag därför starta en kurs i Modevetenskap.

För mig var modevetenskap ett lustfyllt sätt att tillgodogöra mig kunskaper inom t.ex. historia och (konst)litteratur via egna intressen, och jag hoppas att det ska fungera på samma sätt för eleverna. Skolverket skriver att elevens uppfattning av lektionsinnehållet som betydelsefullt och motiverande är viktigt för inlärningen. Dessutom bidrar det till att ge klassiskt kvinnliga ämnesområden en vetenskaplig förankring. Kursen är tänkt att utöver konst/modehistoria fokusera på konsumtionsteori, hållbarhet och kläder som socialmarkör.

Vad har det inneburit att vara med under erfarna kollegors lektioner för att "lära av några av skolornas bästa lärare"?
Som ny lärare är man ofta stressad. Att skapa djupa relationer med eleverna och samtidigt planera och ge feedback tar tid. Utifrån det perspektivet kan det kännas motigt att ta arbetstimmar till att auskultera på lektioner i helt andra ämnen än mina egna. MEN faktum är att motsatsen ofta uppstår. Lärarna här är väldigt engagerade och duktiga vilket gör att när jag lämnar en auskultation har jag ofta massvis med nya idéer och lektionsupplägg. På så sätt tjänar jag helt enkelt tid genom att auskultera.

Varför ska andra söka till Traineeprogrammet?
För att det är en unik möjlighet att utvecklas som lärare. Du får en förståelse för alla bakomliggande faktorer till skolan och elevernas situation. Dessutom får du delta i spännande projekt, möten och ledarskapsutbildningen vilket är unika möjligheter för den vars ambition är att utvecklas inom organisationen.

Vad händer efter ditt traineeår?
Ingen aning faktiskt. Min ambition är att fortsätta framåt och ta mig an nya utmaningar och mål. Traineeprogrammet har lärt mig att läraryrket är dynamiskt och lärare behövs på många nivåer inom en skolorganisation. Det finns inga gränser för vad man kan göra. Det viktigaste och roligaste med lärarjobbet är eleverna. Mitt mål är att fortsätta resan med Tibble mot att bli den bästa skolan vi kan vara för våra elever. Det är dem som är vår framtid.

Undervisar i: Svenska och samhällskunskap, åk 1, Tibble Gymnasium
Lärarexamen från: Stockholms universitet, Ämneslärarprogrammet