Skolledning

Håkan Söderström

Rektor
08-5228 27 03 
soderstrom@tibble.nu

Kontakta Håkan

Programchefer

Ekonomiprogrammet

Liisa Gellerstedt
08-5228 27 01
073-661 27 13
liisa.gellerstedt@tibble.nu 

Kontakta Liisa

Idrott, hälsa, ledarskap & Estetiska programmet

Marie-Louise Spagnoli
08-5228 27 30
marie-louise.spagnoli@tibble.nu

Kontakta Marie-Louise

Humanistiska programmet & Samhällsvetenskapsprogrammet

Andreas Franke
08-5228 27 01
073-661 27 12
andreas.franke@tibble.nu

Kontakta Andreas

Naturvetenskapsprogrammet & Teknikprogrammet

Katarina Molinari
08-5228 27 01
073-661 27 14
katarina.molinari@tibble.nu

Kontakta Katarina