Elevhälsa

Elevhälsan omfattar kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolläkare samt psykolog. Samtliga inom elevhälsan har tystnadsplikt.

På Tibble gymnasium utgår vi från att lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och stödjande för att eleverna ska kunna uppnå kunskapsmålen/kunskapskraven. Elevhälsan ska tillsammans med skolans övriga personal identifiera och verka för att undanröja det som hindrar elevernas utveckling och lärande. Elevhälsan stödjer handledare/arbetslagen i arbetet med att upprätta handlingsplan och åtgärdsprogram.

Chef för elevhälsan
Marie-Louise Spagnoli
08-5228 27 30
marie-louise.spagnoli@tibble.nu

Kuratorer
Josefin Grimefall
08-5228 27 35

Tina Chasseur
08-5228 27 36

Maria Wahlström
073-661 27 47

kurator@tibble.nu

Skolsköterskor
Maria Axén
08-5228 27 37
073-661 27 37
maria.axen@tibble.nu

Måndag - fredag 08:00-16:30
Ansvarar för: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Teknikprogrammet, IHL och Humanistiska programmet.

Elisabeth Söderberg Samsioe
08-5228 28 58
073-661 27 40
elisabeth.soderberg@tibble.nu

Onsdagar & fredagar samt ojämna torsdagar 08:00-16:30
Ansvarar för: Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

 

Specialpedagoger
Anna Brolén
08-5228 27 33
anna.brolen@tibble.nu

Niklas Lefrell
08-5228 27 34
niklas.lefrell@tibble.nu