Xtra English & Xtra Matematik

Med Xtra English och Xtra Matematik vill vi ge dig i årskurs nio möjlighet att läsa engelska och matematik med Tibble Gymnasiums skickliga lärare.

Vi vill väcka din nyfikenhet för ämnena och inspirera dig. Med Xtra vill vi att du ska känna dig extra förberedd inför gymnasiet samtidigt som det ska hjälpa dig i dina vanliga lektioner.

Under läsåret kommer våra lärare ut till din högstadieskola för att undervisa vid 10 tillfällen. Undervisningen har koppling till kursplanerna i engelska och matematik men syftar främst till att stimulera ditt intresse för ämnena. Du anmäler dig genom att dyka upp vid första lektionstillfället.

Mer information om det första lektionstillfället och om Xtra English och Xtra Matematik kommer efter sommarlovet då våra lärare kommer till din skola för att presentera sig och berätta mer.

Xtra English

This autumn we will discuss the importance of the English language, its influence on the rest of the world and especially in education today. At the university level, there are very few courses that are not influenced in some way by English. Either the course literature is in English or some of the lectures are in English.

Our main purpose is to challenge students to write and read at an academic level therefore we concentrate on essay writing (5-paragraph structure) and learning new vocabulary. These seminars are directly connected to the school curriculum and hopefully will stimulate and encourage student interest for English.

The English Seminars are led by Ramona Holmlund and Christer Lundfall. Ramona is a first teacher of English and a native English speaker coming from the United States. Christer is not only a gifted English teacher, but he also writes English textbooks such the Blueprint and Pioneer book series.

Xtra Matematik

Under hösten kommer vi att genomföra och diskutera konkreta, hands-on aktiviteter med hjälp av fyror, cirklar, trianglar, kuber, snören och lådor. De olika matematiska områden som vi berör är taluppfattning, algebra, geometri, funktioner och problemlösning.

Syftet med aktiviteterna är att träna elevers förmågor att göra matematiska generaliseringar, matematisk modellering och på att kommunicera på ett matematiskt vederhäftigt sätt. Dessa aktiviteter kopplar direkt till kursplanerna samtidigt som de syftar till att stimulera elevernas intresse och fascination för matematik.

Matematikaktiviteterna leds av Carina Bratt och Maria Wærn. De är förstelärare i matematik vid Tibble Gymnasium. Maria har även en magisterexamen i Matematikämnets didaktik vid Stockholms Universitet från 2015.